Juridische kennisgeving

Informatie- en gegevensbeheer

PUBLISHER

Deadverteerder is de uitgever van deze site. Pasol Interactive is de technische dienstverlener.
Naam of firmanaam: COMTESSE DE DORDOGNE
Adres: 6 Avenue du Moustier, 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil
E-mailadres: contacteer per e-mail hier

Directeur van de publicatie: COMTESSE DE DORDOGNE
SIRET identificatie: 88098374700010

EMBEDDERS

Hostingwordtverzorgd door Pasol Interactive via Amazon Web Services.
Amazon Web Services LLC
PO Box 81226
Seattle, WA 98108-1226

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Onze site vraagt zijn bezoekers niet om zich op naam in te schrijven en registreert zich niet op naam voor de eenvoudige raadpleging van zijn pagina's.

In bepaalde gevallen (delen van functionaliteiten en sociale modules, contactformulieren, deelname aan een wedstrijd, online betaling, enz.) kan u echter gevraagd worden persoonlijke gegevens achter te laten (naam, voornaam, telefoonnummer, postadres, e-mailadres, enz.). Het verplichte of facultatieve karakter van de gegevens wordt bij het verzamelen aangegeven met een asterisk. Uw gegevens zullen dan worden gebruikt om contact met u op te nemen en te reageren op het specifieke verzoek dat u hebt gedaan.

In voorkomend geval kan het verzamelformulier vergezeld gaan van een aankruisvakje waarmee u kunt aanvaarden of weigeren dat uw gegevens worden gebruikt voor commerciële doeleinden ten behoeve van derden, en/of worden doorgegeven aan derden.

Wij verzamelen geen gevoelige gegevens, d.w.z. gegevens met betrekking tot uw ras of etnische afkomst, uw politieke, filosofische of religieuze opvattingen of uw lidmaatschap van een vakbond, of gegevens met betrekking tot uw gezondheid of uw seksleven.

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen en verwerken wij bovendien gegevens over uw surfgedrag (met name cookies, uw IP-adres, de pagina's die u hebt bezocht en de zoekopdrachten die u hebt uitgevoerd) en over uw terminal (type gebruikte browser, model en versie van uw besturingssysteem, schermresolutie, aanwezigheid van bepaalde plug-ins, enzovoort). Wij zullen ook een geschatte geolocatie van uw woonplaats uitvoeren.

Deze gegevens zullen worden gebruikt om statistieken op te stellen over het gebruik van onze site om deze relevanter te maken, om bedrijven te identificeren die geïnteresseerd zijn in onze producten en om u op en buiten onze site reclameaanbiedingen te doen in verband met uw interesses en eventueel uw woonplaats.

COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestanden die in uw browser worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt, afhankelijk van uw browserinstellingen, en die worden gebruikt om uw terminal te herkennen wanneer u verbinding maakt met onze site met het oog op:

1. Opstellen van statistieken en tellingen van het verkeer en het gebruik van de verschillende onderdelen en inhoud van onze site met het oog op de uitvoering van studies ter verbetering van de inhoud

2. Om de reclame-inhoud aan te passen aan uw interesses en eventueel uw locatie, die het resultaat zijn van de surfgegevens van uw terminal in de rubrieken van onze site, zonder dat wij over persoonsgegevens beschikken waarmee wij u kunnen identificeren of rechtstreeks contact met u kunnen opnemen.

U kunt ervoor kiezen het plaatsen van cookies op uw webbrowser te accepteren of te weigeren door middel van de pop-up melding die op onze site wordt weergegeven. Indien u deze keuze wenst te wijzigen, klik dan op de link onderaan deze pagina.

COOKIES VAN DERDEN

Wanneer u onze site bezoekt, kunnen een of meer cookies van partnerbedrijven ("cookies van derden") op uw terminal worden geplaatst. Deze cookies van derden hebben tot doel uw interesses te identificeren via de op onze site geraadpleegde producten en navigatiegegevens te verzamelen om het reclameaanbod dat buiten onze sites aan u wordt gericht te personaliseren.

Wij zorgen ervoor dat onze partnerbedrijven ermee instemmen de op onze sites verzamelde informatie te verwerken overeenkomstig de Franse wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 6 januari 1978 en verbinden ons ertoe de nodige maatregelen te treffen om de vertrouwelijkheid van de gegevens te beveiligen en te beschermen.

COOKIES DIE ZIJN INGEBED IN TOEPASSINGEN VAN DERDEN OP ONZE SITE

Wij kunnen een computertoepassing van een derde partij opnemen in sommige van de functies van onze site, waardoor het delen van inhoud door gebruikers van onze site mogelijk wordt, zoals de "Deel"- of "Vind ik leuk"-knoppen van Facebook, of de "Twitter"-, "LinkedIn"-knoppen, enz.

Het sociale netwerk dat de toepassing aanbiedt, zal u waarschijnlijk identificeren via zijn eigen cookies, zelfs als u de knoppen ervan niet hebt gebruikt tijdens uw bezoek aan onze site, gewoon omdat u bent ingelogd op uw gebruikersaccount op uw terminal bij het betrokken sociale netwerk.

Wij hebben geen controle over het proces dat door sociale netwerken wordt gebruikt om deze informatie te verzamelen en nodigen u uit om hun privacybeleid te raadplegen.

GEGEVENS ONTVANGER

De ontvangers van de verzamelde gegevens voor de identificatie van de bedrijven die onze site hebben geraadpleegd, en de realisatie van statistieken van het bezoek van onze site zijn:

1. Het bedrijf COMTESSE DE DORDOGNE als redacteur van de site.

2. PASOL INTERACTIVE als dienstverlener aan de Redactie.

UW RECHTEN

Overeenkomstig de Franse wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 6 januari 1978, zoals gewijzigd bij de wet van 6 augustus 2004, beschikt u over het recht van toegang, rectificatie en verzet met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen:

1. Betreffende de gegevens verzameld via het contactformulier: de rechten kunnen rechtstreeks uitgeoefend worden bij de adverteerder:
Naam of firmanaam: COMTESSE DE DORDOGNE
Adres: 6 Avenue du Moustier, 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

2. Met betrekking tot andere verwerkingen: rechten kunnen worden uitgeoefend bij Pasol Interactive: Pasol Interactive, La Jugie, Eyvirat, 24460, Brantôme en Périgord.